Tilbake
Product image
Metallpartikkel fjerner
IronX

Carpro IronX 4L CarPro IronX 500ml m/trigger CarPro IronX 1000ml m/trigger Carpro IronX 20L


IRON-X sin avanserte pH-balanserte (pH-7) formel bryter trygt ned flyverust og annen forurensing forårsaket av blant annet bremser, tog og byggeindustri. Felles for denne type flyverust er at den finnes overalt på våre veier og at den trenger ned i lakkens porer og danner grobunn for framtidig rust. Det er derfor viktig at denne fjernes og for å sikre at det blir gjort grundig bør du velge et produkt av høy kvalitet, slik som CarPro Iron-X.

Iron-X er trygg å bruke på lakk, plast, krom, glass og aluminiums felger. Iron-X virker ved at den danner en vannløselig formel med jernpartiklene som ligger fanget i lakken og løser opp disse slik at de lar seg skylle vekk. Det gjør til at Iron-X renser lakken i et dypere sjikt enn hva man klarer kun ved vask og claying.

Iron-X er den originale – og stadig markedets beste – syrefrie flyverustfjerner!
Den har en duft av sitron og leveres i ulike størrelser.

Produktfordeler:

-Kraftfull avfetting og flyverustfjerner
-Løser opp innkapslete jernpartikler i lakken
-Huritgvirkende
-Sikrer det beste utgangspunkt for videre behandling av bilen

IRON-X sin avanserte pH-balanserte (pH-7) formel bryter trygt ned flyverust og annen forurensing forårsaket av blant annet bremser, tog og byggeindustri. Felles for denne type flyverust er at den finnes overalt på våre veier og at den trenger ned i lakkens porer og danner grobunn for framtidig rust. Det er derfor viktig at denne fjernes og for å sikre at det blir gjort grundig bør du velge et produkt av høy kvalitet, slik som CarPro Iron-X.

Iron-X er trygg å bruke på lakk, plast, krom, glass og aluminiums felger. Iron-X virker ved at den danner en vannløselig formel med jernpartiklene som ligger fanget i lakken og løser opp disse slik at de lar seg skylle vekk. Det gjør til at Iron-X renser lakken i et dypere sjikt enn hva man klarer kun ved vask og claying.

Iron-X er den originale – og stadig markedets beste – syrefrie flyverustfjerner!
Den har en duft av sitron og leveres i ulike størrelser.

Produktfordeler:

-Kraftfull avfetting og flyverustfjerner
-Løser opp innkapslete jernpartikler i lakken
-Huritgvirkende
-Sikrer det beste utgangspunkt for videre behandling av bilen

IRON-X sin avanserte pH-balanserte (pH-7) formel bryter trygt ned flyverust og annen forurensing forårsaket av blant annet bremser, tog og byggeindustri. Felles for denne type flyverust er at den finnes overalt på våre veier og at den trenger ned i lakkens porer og danner grobunn for framtidig rust. Det er derfor viktig at denne fjernes og for å sikre at det blir gjort grundig bør du velge et produkt av høy kvalitet, slik som CarPro Iron-X.

Iron-X er trygg å bruke på lakk, plast, krom, glass og aluminiums felger. Iron-X virker ved at den danner en vannløselig formel med jernpartiklene som ligger fanget i lakken og løser opp disse slik at de lar seg skylle vekk. Det gjør til at Iron-X renser lakken i et dypere sjikt enn hva man klarer kun ved vask og claying.

Iron-X er den originale – og stadig markedets beste – syrefrie flyverustfjerner!
Den har en duft av sitron og leveres i ulike størrelser.

Produktfordeler:

-Kraftfull avfetting og flyverustfjerner
-Løser opp innkapslete jernpartikler i lakken
-Huritgvirkende
-Sikrer det beste utgangspunkt for videre behandling av bilen

IRON-X sin avanserte pH-balanserte (pH-7) formel bryter trygt ned flyverust og annen forurensing forårsaket av blant annet bremser, tog og byggeindustri. Felles for denne type flyverust er at den finnes overalt på våre veier og at den trenger ned i lakkens porer og danner grobunn for framtidig rust. Det er derfor viktig at denne fjernes og for å sikre at det blir gjort grundig bør du velge et produkt av høy kvalitet, slik som CarPro Iron-X.

Iron-X er trygg å bruke på lakk, plast, krom, glass og aluminiums felger. Iron-X virker ved at den danner en vannløselig formel med jernpartiklene som ligger fanget i lakken og løser opp disse slik at de lar seg skylle vekk. Det gjør til at Iron-X renser lakken i et dypere sjikt enn hva man klarer kun ved vask og claying.

Iron-X er den originale – og stadig markedets beste – syrefrie flyverustfjerner!
Den har en duft av sitron og leveres i ulike størrelser.

Produktfordeler:

-Kraftfull avfetting og flyverustfjerner
-Løser opp innkapslete jernpartikler i lakken
-Huritgvirkende
-Sikrer det beste utgangspunkt for videre behandling av bilen
Kjøp
Kjøp
Kjøp
Kjøp

Vis sikkerhetsinformasjon

  • H290 Kan være etsende for metaller.
  • H302 Farlig ved svelging.
  • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  • H318 Gir alvorlig øyeskade.
  • H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Pictogram Pictogram
Kundeservice